Religionsdrakter

Helt siden kirken begynte å tvinge folket til å slepe seg til gustjenesten hver søndag har religiøse kostymeplagg vært populære. På kostymefest vil man jo gjerne more seg litt ekstra med øvrigheten og hva passer da bedre enn å kle seg ut som prest, munk eller til og med pave? Her samler vi både kyske og virkelighetstro kostymedrakter og drakter som utfordrer både fantasien og religionen. Du velger selv hvor langt du vil gå. Ettersom Norge er et religionsnøytralt land har vi selvsagt også kostymer for buddhismen, jødedommen og katolisismen. Legg så til noen riktig flotte zombiedrakter så har du et komplett utvalg av religionskostymer.
Les mer
54 resultater