vit check RASK levering postnord logo
vit check Enkel og sikker betaling klarna logo
vit check Størst i Norden på festartikler vit krona
vit check RASK levering postnord logo
vit check RASK levering postnord logo

Holdbarhet

Det hadde jo vært kjempetrist hvis jorden gikk under. Og det går helt imot vårt oppdrag om å Fight Boredom, så naturligvis jobber vi for en langsiktig bærekraftig virksomhet. For å prioritere riktig og sørge for at vi fokuserer på de riktige tingene, har vi identifisert fem hovedområder hvor vi ønsker å være med og påvirke så mye som mulig: Sortiment, Produktsikkerhet, Personale, Miljø, Produsentansvar og Leverandørkrav.

Sortiment - Gode ting er ikke godt nok

At vi selger gode ting, er en trygghet for kundene våre og en selvfølge for oss. Men godt er ikke godt nok. Vi jobber hele tiden for at vi og kundene våre skal være trygge på at det vi selger også er produsert med gode vilkår og minimal negativ miljøpåvirkning.

Partybransjen har lenge vært preget av engangsartikler av plast med kort levetid og dårlig kvalitet. Det vil vi endre på. Derfor har vi startet et initiativ for å øke kvaliteten på produktene vi selger, ved å tilby varer av høyere kvalitet og med lengre holdbarhet.

Så langt det er mulig, velger vi varer av materialer som er miljøvennlige og/eller kan resirkuleres. Vi prøver alltid å tilby minst ett alternativ av et mer bærekraftig materiale.

Vi streber også etter å finne bedre emballasjeløsninger som reduserer bruk av plast og andre mindre miljøvennlige materialer. Det er like selvsagt når vi kjøper varer fra en tredjepart, som når vi produserer egne varer.

Produktsikkerhet - Vi står for produktene våre

Det er viktig for oss å føle at vi kan stå for produktene vi selger, derfor stiller vi strenge krav til leverandører og produsenter. Ved å benytte oss av eksterne eksperter på produktsikkerhet og dokumentasjon, gjør vi vårt beste for å sørge for at produktene våre oppfyller kravene om kjemikalieinnhold og har riktige merkinger.

Ansvaret vårt strekker seg langt utenfor lageret vårt, og vi begrenser salg av produkter som kan være direkte skadelige for mennesker og miljøet.

Personale – Sosialt bærekraftig, så klart

Bærekraftighet handler om mer enn gode produksjonsledd og riktige merkinger. Den sosiale bærekraften er noe vi hos Partyking legger stor vekt på. Vi bidrar aktivt til et sosialt bærekraftig fellesskap, og tar ansvar for hvordan fellesskapet påvirkes utifra et økonomisk, miljømessig og sosialt perspektiv. Og selvfølgelig har vi en inkluderende bedriftskultur der alle er invitert på festen.

Kulturen vår kan beskrives med fem verdiord: – Lekenhet, Respekt, Nærhet, Profesjonalitet og Lidenskap – som til sammen representerer de felles verdier og normer som er i bedriften.

Miljø - Less is more

Transport og emballasje

Vi jobber med resirkulerbar og miljøvennlig emballasje i så stor grad det er mulig, men en stor del av miljøarbeidet fokuserer på å minimere avtrykket fra transport. Først og fremst minimere andelen lufttransport, som har en stor negativ påvirkning på miljøet. Men også å redusere antall transporter generelt, gjennom konsolidering og bedre planlegging av innkjøp og salg.

Energiforbruk og avfallshåndtering

Gjennom energieffektiv belysning, effektiv varmegjenvinning og andre investeringer, reduserer vi behovet for elektrisitet og oppvarming av bedriftens lokaler og produksjonsanlegg.

I og med at hver dag er en fest, får vi hundretusenvis av kundebestillinger hvert år. Det blir mye avfall i form av kartong, plast og tre. Ved å sortere hver og ett av disse materialene for seg, kan vi resirkulere så mye som mulig.

Produsentansvar - Gjenbruk eller rett ut

I henhold til loven, har vi som firma en forpliktelse til å ta produsentansvar – og det gjør vi så gjerne. Det innebærer blant annet at når vi produserer, importerer eller selger en pakke eller et innpakket produkt, har vi ansvar for innsamling og resirkulering av den brukte emballasjen. Det samme gjelder produkter som inneholder for eksempel batterier eller annet elektronisk utstyr.

Leverandørkrav - Our way or the highway

For oss hos Partyking er det viktig at leverandørene våre oppfyller internasjonale krav og forskrifter, men også i henhold til vilkår som vi selv kan akseptere. For å kvalifisere seg som leverandør til Partyking, forplikter man seg til å akseptere vår Ethical Purchasing Policy. Der inngår det blant annet nulltoleranse for tvangsarbeid, barnearbeid og diskriminering, i tillegg til flere miljøfaktorer.

Arbeidsforhold og menneskerettigheter

Leverandørene våre skal tilby anstendige arbeidsforhold, som innebærer rimelige arbeidstider, rimelig lønn, ingen tvangsarbeid eller barnearbeid. Vi forventer oss også at alle leverandørene våre systematisk jobber med arbeidsmiljøspørsmål. I tillegg skal leverandørene våre, akkurat som vi gjør, arbeide mot diskriminering og aktivt med likestilling og mangfold i organisasjonene sine.

Miljøaspekter

I vår Ethical Purchasing Policy inngår det også at leverandørene våre (spesielt produserende leverandører) oppfyller en rekke miljøkrav. Utover lovfestede krav om kjemikalier og utslipp, krever vi også at leverandørene våre jobber forebyggende med blant annet risikoreduksjon og miljøpåvirkning. Det kan for eksempel gjelde industrivann, energieffektivisering eller valg av miljøvennlige materialer i produksjonen.

Antikorrupsjon

Virksomheten vår preges av en høy grad av integritet, ansvar og sunn fornuft. Det innebærer blant annet at kontrakts- og kjøpsprosesser samt lignende forretningsmessige forhold, skal være helt frie for bestikkelser og korrupsjon.