Meny

Holdbarhet

Fight boredom - og klimaendringer.
Det ville være veldig trist hvis jorden gikk under. Det går imot vårt uppdrag om å bekjempe kjedsomhet og vi arbeider selvfølgelig for å fremme en på lang sikt bærekraftig virksomhet.

Bra er ikke bra nok

Vi prøver hele tiden å utvide og forbedre vårt utvalg. F.eks med flere bærekraftige produkter.

Ansvar for hele partykongeriket

Vi bidrar aktivt til et sosialt bærekraftig samfunn og tar ansvar for hvordan samfunnet er påvirket fra et økonomisk, miljømessig og sosialt perspektiv.

Less is more

Vi forsøker alltid å bli mer bærekraftige og redusere klimapåvirkningen. For eksempel når det gjelder vårt energiforbruk og avfallshåndtering.

Vi liker gjenbruk

Vi tar produsentansvar så avfallet fra importerte og solgte varer kan samles inn og bli resirkulert.

Our way or the highway

Vi stiller krav til alle våre leverandører och samarbeidspartnere når det gjelder etikk, menneskerettigheter og arbeidsforhold.